Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu – obilka.cz, platné od 12.1.2015. V případě změny obchodních podmínek e-shopu se použije verze, která platila ke dni nákupu.

Provozovatel internetového obchodu obilka.cz

Kateřina Zajícová

Sídlo firmy: Revoluční 50, 794 01 Krnov

Provozovna/reklamace/vrácení zboží: Revoluční 50, Krnov

Tel. 774 333 829, e-mail: info@obilka.cz

IČ.: 01307525

DIČ.: CZ7852215481

Číslo účtu pro české zákazníky 0-5746466379/0800 Česká spořitelna

Číslo účtu pro slovenské zákazníky 6211050742/8370 Oberbank AG

Základní pojmy

Zákazník – osoba nakupující.

Spotřebitel – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná ( § 419 občanského zákoníku )

Podnikatel – každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem tak činit soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obhodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem podnikatele nebo na účet podnikatele ( § 420 občanského zákoníku ).

Objednávka – právní jednání zákazníka učiněné prostřednictvím e-mailu, kterým specifikuje svůj výběr produkt, které si zákazník vybral v e-shopu prodávajícího.

Poštovné – platba přepravní firmě za přepravu zboží.

Doběrečné – platba přepravní firmě za to, že převezme od zákazníka peníze určené na zaplacení kupní ceny a ty předá prodávajícímu.

1. Zboží

a) E-shop obilka.cz prodává 1-Biopotraviny, zdravá výživa

1.1- Cereálie a Musli

1.2- Nápoje

1.3- Hotová jídla

1.4- Mouky

1.5- Ovesné vločky

1.6- Sirupy a toppingy

1.7- Omáčky

1.8- Houby a přípravky z hub

1.9- Přírodní sladidla

1.10- Oleje a másla

1.11- Superpotraviny

1.12- Sušené ovoce, semena a ořechy

1.13- Medy a džemy

1.14- Žvýkačky

1.15- Proteiny

1.16- Sladkosti

1.17- Slané potraviny

1.18- Koření

1.19- Fitness potraviny

2-Přírodní kosmetika(nebo Biokosmetika)

3-Ekodrogerie

4-Káva, čaj

5-Zdraví

6-Svíčky, aromaterapie

7-Dárečky/domácnost

2. Uzavření kupní smlouvy

Vyplnění údajů a odeslání objednávky zákazníkem je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky na e-mail zákazníka. V tomto okamžiku dojde k závaznému souhlasu zákazníka i prodávajícího s předmětem prodeje a mezi oběma stranami vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy potvrzuje zákazník souhlas s obchodními podmínkami internetového obchodu obilka.cz.

3. Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Zákazník má možnost sám objednávku stornovat, pokud zrušovací projev dojde prodávajícímu před doručením objednávky nebo současně s ní ( § 1737 občanského zákoníku ). Všechny objednávky přijaté e-shopem obilka.cz jsou podle výše uvedeného vysvětlení závazné. Pokud chce zákazník objednávku stornovat, oznámí zrušení objednávky co nejrychleji prodávajícímu. Při zrušení objednávky uvede jméno, telefon, e-mail a číslo objednávky. V případě, že storno objednávky obdrží prodávající před odesláním zboží na adresu zákazníka, bude objednávka zrušena bez jakékoliv sankce. Pokud prodávající obdrží storno objednávky až po odeslání zboží na adresu zákazníka, může požadovat náhradu nákladů vynaložených na expedici zboží. Pokud zákazník opakovaně stornuje svou objednávku nebo její část, vyhrazuje si prodávající možnost tohoto zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat.

4. Ceny dopravy, způsob platby

Doprava Zásilkovna– výdejní místa– 59,- Kč + 38,-Kč.

Částka je sestavená z “dopravného” a “doběrečného”, které platí zákazník. Doprava je při nákupu nad 3000Kč zdarma. Dobírka je zdarma při platbě předem. Zákazník uhradí zboží poštovnímu doručovateli nebo na poště při přejímání zásilky. (Vyjma akcí a slev dále na webu uvedených)

Doprava na adresu – 89,- Kč + 38,- Kč

Částka je sestavená z “dopravného” a “doběrečného”, které platí zákazník. Doprava je při nákupu nad 3000Kč zdarma. Dobírka je zdarma při platbě předem. Zákazník uhradí zboží poštovnímu doručovateli nebo na poště při přejímání zásilky. (Vyjma akcí a slev dále na webu uvedených)

Doba splatnosti objednávky je 10 dní od založení. Pokud nebude objednávka uhrazena do 5 dnů, přijde zákazníkovy informační e-mail o uhrazení objednávky. Nebude-li objednávka uhrazena do 10 dnů, bude objednávka automaticky zrušena

Doprava na adresu – platba kartou – 89,- Kč.

Zákazník uhradí zboží ihned po ukončení objednávky (nebo rezervace), případně přes odkaz, který najde v e-mailu potvrzujícím objednávku.

Pokud nebude objednávka uhrazena do 3 dnů, přijde zákazníkovy informační e-mail o uhrazení objednávky. Nebude-li objednávka uhrazena do 7 dnů, bude objednávka automaticky zrušena.

Doprava – osobní převzetí – 0,- Kč.

Zákazník si zboží vyzvedne v prodejně Zdravá výživa Bobek, Revoluční 50, Krnov

Zákazník učiní objednávku a vybere způsob dopravy a platby „Slovensko – platba předem“. Následně mu přepočítáme cenu objednávky na EURA podle aktuálního kurzu a informaci o částce mu odešleme e-mailem. Zákazník uhradí zboží v eurech předem na slovenský účet jako vnitrostátní převod. Číslo účtu 6211050742/8370 vedeného u Oberbank AG. Variabilní symbol je číslo objednávky.

Při objednávce nad 1500,- Kč může být prodávajícím požadována platba předem na účet.

Pokud má zákazník dopravu zdarma (při nákupu nad určenou hranici) a vrátí pouze část zboží z důvodu částečného odstoupení od smlouvy nebo vad části zboží, v důsledku čehož jeho nákup klesne pod určenou množstevní hranici, je zákazník povinen zaplatit dopravné, které mu z důvodu objednávky nad určenou množstevní hranici bylo odpuštěno. Doprava zdarma platí pouze pro Českou republiku.

Prodávající tímto pravidlem předchází spekulativnímu jednání některých zákazníků. Částka za dopravné bude odečtena od vrácené částky.

6. Doručení objednávky

a) Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním zboží přepravci v Krnově ( § 2123 občanského zákoníku ).

b) Prodávající si vyhrazuje možnost neobsluhovat zákazníky, kteří si nepřevezmou své objednávky v úložné době 7 dnů u České pošty a zásilky tak budou vráceny zpět. Každá jednotlivá objednávka může mít maximálně 35Kg. V případě vyšší váhy je objednávka rozdělena do více balíků. Poštovné bude účtováno za každý jednotlivý balík dle ceníku.

c) Nepřevezme-li zákazník objednané zboží, prodávající může požadovat úhradu nákladů vynaložených na dopravu zboží.

8. Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy

a) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy a současně vrátit dodané zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží ( § 1829 občanského zákoníku ). Prodávající umožňuje nad rámec zákonných ustanovení odstoupit od smlouvy po dohodě s prodejcem i částečné vrácení zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího Kateřinu Zajícovou, se sídlem v Krnově, Revoluční 50, PSČ 794 01, e-mail: info@obilka.cz, telefon: 774 333 829, a to formou jednostranného právního jednání ( dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem ). Můžete použít přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Na naší webové stránce je k dispozici předpřipravený formulář pro odstoupení od smlouvy. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Zboží musí být vráceno kompletní ( nad rámec zákona je možné i částečné vrácení zboží. V tomto případě jsou náklady na dopravu řešeny v bodě 5 těchto obchodních podmínek), nepoškozené, stejně zabalené, ve stavu, v jakém bylo doručeno. Ke zboží musí být přiložen doklad o koupi a číslo bankovního účtu, na který zákazník požaduje vrátit peníze. Prodávající převede zaplacenou částku zpět na uvedený účet zákazníka.

b) Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od kupní smlouvy zcela, zaplacené peněžní prostředky včetně nákladů na dodání vrátíme po obdržení vráceného zboží ( § 1832 občanského zákoníku ). Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašlete zpět nebo předejte na adrese: Kateřina Zajícová, Krnov, Revoluční 50, PSČ 794 01. Lhůta se považuje za zachovalou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

V případě odstoupení od kupní smlouvy ponesete náklady spojené s vrácením zboží obvyklou poštovní cestou.

Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora C-511/08, které interpretuje směrnici 97/7/ES, musí prodávající uhradit kupujícímu cenu zboží i kupujícím zaplacené náklady na dopravu zboží z obchodu ke kupujícímu. Kupující tak nese pouze náklady na dopravu vraceného zboží zpět prodávajícímu. Pokud kupující odstupuje jen částečně od smlouvy, tedy vrací pouze část zboží, přechází náklady na dopravu na zboží, jež si kupující ponechal. Viz bod 5 těchto obchodních podmínek.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti ( např. úprava barvy, velikosti či střihu ).

d) Zboží nelze vracet na dobírku. Takto vrácené zboží nebude převzato.

9. Odpovědnost za vady zboží

Ust. § 2113: „Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.“

Ust. § 2114: „Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.“

Ust. § 2115: „Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.“

Ust. § 2116: „Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.“

Ust. § 2172: „Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle § 2166 uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.“

Ust. § 2173: „Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.“

a) V případě opakovaných a zjevně spekulativních reklamací si prodávající vyhrazuje právo zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat.

b) Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní tak písemně nebo elektronicky a musí uvést své kontaktní údaje, číslo objednávky a označit vady zboží a nárok, který uplatňuje.

c) Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu. Prodávající je povinen nejpozději do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci a své rozhodnutí sdělit kupujícímu e-mailovou zprávou

10. Závěrečná ustanovení a řešení sporů

a) Kupní smlouva a otázky související se řídí českým právním řádem.

b) Záležitosti těmito obchodními podmínkami neřešené se řídí občanským zákoníkem z.č. 89/2012 Sb., v platném znění, a dále zákonem na ochranu spotřebitele z.č. 634/1992 Sb..

c) Vzájemné spory mezi prodávajícím a zákazníkem, nedojde-li k dohodě mezi nimi, řeší obecné soudy České republiky.

d) V případě, že dojde mezi prodávajícím a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Ochrana osobních údajů

Vážený zákazníku,

k dnešnímu dni 25.5. 2018 vyhlašujeme aktualizaci v reakci na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zároveň oznamujeme, že jsme v souladu s tímto Nařízením zde a Zásady zpracování osobních údajů

Internetový obchod e-shop obilka.cz prohlašuje, že osobní data zákazníků budou použita pouze za účelem vyřízení objednávek a informování zákazníků o novinkách a změnách e-shopu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti. Osobní data zákazníků budou chráněna dostupnými prostředky před zneužitím a nebudou poskytnuta třetím osobám. Toto ustanovení zůstává v platnosti i v případě ukončení činnosti provozovatele e-shopu obilka.cz.

Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z.č.101/2000 Sb. za účelem plnění práv a povinností z kupní smlouvy.

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. Přejeme Vám příjemný nákup.

Váš team obilka.cz

Nákupní košík